Program motywacyjny to instrument zarządzania zasobami ludzkimi.
To nie impreza, to metoda.


Program motywacyjny to zespół zaplanowanych działań, których celem jest stworzenie dodatkowych elementów motywacyjnych dla wybranych grup pracowniczych. Impreza integracyjna może być częścią programu motywacyjnego, jednak nie jest zwykle jego główną treścią. Bo program motywacyjny to metoda, a nie rodzaj imprezy.
Na rynku eventowym i szkoleniowym spotkać można nierzadko oferty traktujące imprezy integracyjne jako programy motywacyjne. Jest to zwykle nadużycie, ładnie wyglądające w ofercie, jednak rozmijające się z prawdą.
W PGE przygotowujemy programy motywacyjne dla określonych grup pracowniczych. Nasi trenerzy analizując wraz z odpowiednimi departamentami Klienta cele i potrzeby w zakresie motywacji pracowników wspólnie wypracowują program motywacyjny, który może, ale nie musi, zawierać w swojej treści imprezy o charakterze integracyjnym.

Dlaczego tak podkreślamy różnice między programem motywacyjnym a imprezami integracyjnymi?


Bo wiemy, na czym polega różnica. Jesteśmy uczciwi wobec naszych Klientów, gdyż stawiamy na długotrwałe relacje z Klientem i na dłuższą metę wygrywamy uczciwością.
Praktyka pokazuje, że braki na polu współpracy w zespole wynikają nierzadko z braku określonych kompetencji, a nie z niewystarczającego zintegrowania zespołu. W takich przypadkach doradzamy szkolenia lub reorganizację zespołu, a nie podejmowanie działań integracyjnych. Wiemy, że zadowoleni Klienci wrócą do nas i wtedy - jeżeli będą mieli taką potrzebę - być może zlecą nam działania integracyjne.

Pozytywna motywacja

- jasne zasady oceny
- uczciwe warunki
- dodatkowe gratyfikacje
- wyjazdy nagrodowe
- spotkania motywacyjne

szybki kontakt:

e-mail: pge@pge.org.pl
tel.: +48.602-731-904
tel.: +48.728-568-033
skype: pge-biuro